Warunki współpracy

Agencja Zatrudnienia Active Care Sp z o.o. oferuje naszym opiekunkom dwa modele współpracy:

 • warunki polskie
 • warunki niemieckie

WARUNKI POLSKIE (delegowanie)

 • UBEZPIECZENIE PRZEZ CAŁY CZAS TRWANIA UMOWY
 • ZUS OD ŚREDNIEJ KRAJOWEJ
 • ZAROBKI DO 1600 EUR
 • ORGANIZACJA I ZWROT KOSZTÓW PODROŻY
 • STAŁA OPIEKA KOORDYNATORA

Charakter prawny usług

Realizacja usług w tym modelu odbywa się w trybie delegowania opisanym w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 ). Artykuł ten odnosi się do sytuacji gdy praca jest wykonywana w dwu lub więcej krajach członkowskich równolegle bądź naprzemiennie przy równoczesnym założeniu, że żadna z tych prac nie może mieć charakteru pozorowanego bądź marginalnego.

W praktyce oznacza to, że nasze Opiekunki oprócz wykonania usługi opieki w Niemczech, wykonują dodatkowo usługi o charakterze informacyjno-rekrutacyjnym na terenie Polski. Brak naprzemienności prac w Polsce i Niemiec narażałby w tym modelu na przykre konsekwencje, w tym m.in. na wyłączenia ich z polskiego systemu ubezpieczeń na okres wykonywanych na terenie Niemiec usług opiekuńczych.

 

Pomożemy wam w wyborze modelu, który najbardziej pasuje do Państwa indywidualnej sytuacji, a także udzielimy wszelkich informacji na temat obu modelów, w tym kwestii emerytalnych.

WARUNKI NIEMIECKIE

 • UBEZPIECZENIE W NIEMIECKIEJ KASIE CHORYCH
 • PRAWO DO NIEMIECKIEJ EMERYTURY PO 5 LATACH SKŁADKOWYCH
 • ZAROBKI DO 1600 EUR
 • ORGANIZACJA I ZWROT KOSZTÓW PODROŻY
 • STAŁA OPIEKA KOORDYNATORA

Charakter prawny Usług

O ile praca w charakterze Opiekunki na terenie Niemiec nie odbywa się w trybie delegowania (warunki polskie), konieczność odprowadzania składek w Niemczech wynika wprost z przepisów dotyczących koordynacji zabezpieczeń społecznych . Zgodnie z art. 13 ust. 3 rozporządzenia nr 883/2004 – osoba, która normalnie wykonuje pracę najemną i prowadzi działalność na własny rachunek w różnych państwach członkowskich, podlega ustawodawstwu państwa, w którym wykonuje swą pracę – w którym ma zatrudnienie (zasada miejsca prowadzenia działalności gospodarczej).

Wybierając warunki niemieckie, nie muszą się Państwo martwić o to, że okresy wykonywania usług opiekuńczych nie będą wliczane do polskiej emerytury. Niewątpliwym plusem ubezpieczenia w Niemczech jest fakt, że okresy ubezpieczeniowe wypracowane w Niemczech liczą się do okresów ubezpieczeniowych wypracowywanych w Polsce na wypadek gdy okresy ubezpieczeniowe dla uzyskania emerytury w Niemczech (minimum 5 lat składkowych) nie będą spełnione.

Forma zatrudnienia

Firma deleguje pracowników do Niemiec w oparciu o następujące rodzaje umów:

 • umowę zlecenie
 • umowę na działalność gospodarczą w Polsce
 • umowę na działalność gospodarczą w Niemczech (tzw. Gewerbe)

Najczęściej wybierana przez Opiekunki umowa zlecenie zawierana jest na rok czasu i może być rozwiązana bez podania przyczyny z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

W ramach umowy zlecenia Opiekunki podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu i chorobowemu. Firma występuje do ZUS o poświadczenie formularza A 1, a następnie o wydanie karty EKUZ.

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za opiekę na terenie Niemiec waha się się między 1000 a 1600 EUR (dotyczy pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie). Na wysokość wynagrodzenia mają wpływ:

 • stopień znajomości języka
 • doświadczenie w opiece
 • stan podopiecznego
 • zakres obowiązków
 • dodatkowe atuty: np. prawo jazdy

Wynagrodzenie jest wypłacane w EUR lub PLN (w zależności od preferencji) w terminie do 10 dnia następującego miesiąca.

Premie

Od stycznia 2017 roku oferujemy naszym Opiekunkom bogaty system premii, w skład którego wchodzą:

 • premia świąteczna
 • premia wakacyjna
 • premia za szybki wyjazd
 • premia za długi pobyt
 • premia za polecenie Opiekunki
 • premia za polecenie niemieckiej Rodziny

Szczegóły co do wysokości premii i warunków jej udzielania można uzyskać, dzwoniąc na biuro.

Najczęściej zadawane pytania

Jaki jest czas oczekiwania na akceptację rodziny?
Nasza firma wysyła Rodzinom tylko jeden profil kandydata. Dzięki temu czas oczekiwania na decyzję znacznie się skraca. W zależności od terminu wyjazdu i innych czynników waha się on od 1 do 3 dni.
Na jak długo można wyjechać do Niemiec?
Długość pobytu Opiekunki w Niemczech wynosi najczęściej 6 - 8 tygodni. W zależności od preferencji i zapotrzebowania może on być krótszy (np. 1 miesiąc) lub dłuższy (maksymalnie 6 miesięcy).
Kto organizuje i pokrywa koszty podróży?

Nasza firma pokrywa całkowity koszt podróży w obie strony. Pomagamy także w znalezieniu przewoźnika i rezerwacji miejsc. Jeśli Opiekunka chce zorganizować transport we własnym zakresie, firma zwraca jej 70 EUR za każdą stronę.

W jakich sprawach Opiekunki mogą liczyć na pomoc koordynatora?

W czasie pobytu Opiekunki w Niemczech, jesteśmy z nią w stałym kontakcie. Nasza pomoc dotyczy następujących kwestii: zorganizowanie internetu, regulacja przerw i czasu wolnego, regulacja kwestii związanych z wyżywieniem, ustaleniem rytmu zmian.

Czy i o ile można przedłużyć okres delegacji?

Pobyt można wydłużyć od kilku dni do maksymalnie sześciu miesięcy, pod warunkiem, że nowy termin nie koliduje z planami zmienniczki. Dla Opiekunek decydujących się na pobyt powyżej 3 miesięcy przewidziane są premie w wysokości 50 EUR.

Co w przypadku śmierci Podopiecznego?

Opiekunka może zostać kilka dni i przyjechać na inne miejsce bądź zdecydować się na wcześniejszy powrót do domu. W zależności od poziomu języka i relacji z Rodziną kwestie te mogą być regulowane samodzielnie lub przy wsparciu mediacyjnym firmy

Czy firma ubezpiecza dodatkowo Opiekunki w Niemczech?

Wszystkie nasze Opiekunki są objęte prywatna polisą ubezpieczeniową PZU Wojażer. Numer polisy wraz z numerem alarmowym do PZU znajduje się w poleceniu wyjazdu służbowego. Opiekunki nie ponoszą żadnych kosztów polisy.

Jak skorzystać z ubezpieczenia w Niemczech?

W sytuacji wypadku, choroby lub nagłego bólu należy skontaktować się z Centrum alarmowym PZU (tel. 225665544). Osoba dyżurna nada numer sprawy i poinformuje o dalszych krokach.

Co obejmuje ubezpieczenie PZU Wojażer?

Co obejmuje ubezpieczenie PZU Wojażer?

W ramach ubezpieczenia możemy liczyć na refundację bądź zwrot kosztów:

 • wizyty u lekarza lub dermatologa
 • pobytu w szpitalu
 • badań, operacji i zabiegów
 • transportu medycznego
 • transportu zwłok do Polski
 • leków, opatrunków, protez, a także okularów korekcyjnych

Ubezpieczenie obejmuje ponadto następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW), a także ubezpieczenie cywilne (OC), które zwalnia opiekunkę z odpowiedzialności za nieumyślne spowodowanie szkody na cudzym miejscu.

Jakie są korzyści wynikające z ubezpieczenia w Polsce?

Zgłoszenie do ubezpieczeń przez naszą firmę skutkuje nie tylko darmowym dostępem do leczenia w Polsce. W ramach ubezpieczenia można również  skorzystać z zasiłku chorobowego, Warunkiem skorzystania z zasiłku jest przepracowanie co najmniej 3 miesięcy.

Czy trzeba znać język w stopniu komunikatywnym?

Nie. Nasza firma oferuje pracę również tym Opiekunkom, które dopiero zaczynają przygodę z językiem niemieckim. Zarobki Opiekunek z podstawowym lub słabym niemieckim są naturalnie niższe, nie schodzą jednak nigdy poniżej 1000 EUR.